سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلیل غیور صفار – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه بیرجند- دانشکده برق و کامپیوتر- گروه مه
محسن عکافی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه بیرجند- دانشکده برق و کامپیوتر- گروه مه
رضا شریعتی نسب – استادیار-دانشگاه بیرجند- دانشکده برق و کامپیوتر- گروه مهندسی قدرت
حمید فلقی – استادیار-دانشگاه بیرجند- دانشکده برق و کامپیوتر- گروه مهندسی قدرت

چکیده:

اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه یکی از عوامل عمده شکست عایقی در شبکه انتقال میباشد. به دلیل تصادفی بودن پارامترهای صاعقه، روشهای آماری مانند مونت کارلو بهترین راه بررسی این اضافه ولتاژها خواهد بود. روش مونت کارلو در مرحله اول شامل تولید تصادفی تمامی متغیرهایی است که ماهیت آماری دارند. پس از آن میتوان هر دسته از متغیرهای تولید شده را با استفاده از نرمافزار EMTP/ATP به شبکه مورد نظر اعمال نموده و اضافه ولتاژهای حاصل در هر دکل را با و بدون حضور برقگیر بررسی نمود. باید توجه داشت که این روند پیچیده و طولانی ، بخصوص در مسائل بهینه سازی، با تغییر تعداد و محل نصب برقگیرها ، بعنوان تجهیز حفاظتی، برای هر محل جدید استقرار برقگیر باید از سرگرفته شود، که برای شبکههای بزرگ عملا مقرون به صرفه نمیباشد. در این مقاله یک روش ترکیبی فازی- عصبی معرفی میگردد بطوریکه با یک بار آموزش این سیستم فازی-عصبی ANFIS ، میتوان برای هر شبکه قدرت دیگر تنها با اعمال مشخصه های مورد نیاز سیستم ANFIS ، بهدست آورد .مزیت شبکه معرفی شده، داشتن دقت و سرعت زیاد و کم بودن پارامترهای دخیل برای آموزش است . نتایج ریسک عایقی ناشی از روش مونتکارلو دقت شبکه ANFIS را تایید میکند.