سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حدیث اکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت
یعقوب قلی پور – دانشیار دانشگاه تهران
امین مشتاق – دانشجویکارشناسی ارشد مهندس یسازه

چکیده:

باتوجه به قرارگیری شریانهای حیاتی بویژه سدها درمعرض خطرسیلاب مدیریت سیلاب درکاهش آثارمخرب ناشی از سیلاب امری ضروری و حیاتی است مدیریت ریسک یک فرایند تعریف شده برای کنترل ریسک ها می باشد مدیریت ریسک می تواند در سه مرحله بهره برداری برنامه ریزی و طراهحی پروژه مورد توجه قرارگیرد دراین مقاله با تاکید برپویایی ودینامیکی بودن فرایند انتقال از مرحله بهره برداری به مرحله برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز جهت کنترل ریسک پاسخ مناسب به ان و مقایسه هزینه های واقعی یک طرح با سود بدست آمده از پروژه های برنامه ریزی شده با درنظر گرفتن ریسک های باقی مانده مورد ارزیابی قرار گرفته است درانتها نقش عوامل موثر برتصمیمات ازجمله گزینه های دردسترس برای کنترل سیلاب درک صحیح ریسک های پروژه و طرز برخورد با آنها بررسی شده است.