سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مبین فرزادی – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
محمودرضا بهبهانی – دانشیار دانشگاه تهران
محمد علی پورحسن زارع – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

دراین تحقیق یک مدل تحلیلی برپایه GIS برای ارزیابی خطرات ناشی ازسیلاب ارایه شده و برای ارزیابی ریسک ناشی ازسیلابهای حدی و ناشی ازشکست سدشهربیجار دراراضی پایاب آن مورد استفاده قرارگرفته است منحنی های شکنندگی که از مهمترین پارامترهادرارزیابی خسارت می باشند برای مورد مطالعاتی تهیه شده اند با توجه به ماهیت سیلابهای نامبرده و پهنه وسیع آبگرفتگی آنها جهت کمی ساختن خطر ازمدل یک بعدی دو بعدی MF استفاده شدهاست درنهایت منحنی ریسک سیلاب که ازابزارهای مهم دربرنامه اقدامات درشرایط اضطراری می باشد استخراج شده است.