سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی فتحی مظفری – سرپرست گروه مطالعات و طراحی ایستگاه ها
منصور شرفیه – شرکت راه آهن ج.ا.ا اداره کل حفاظت و ایمنی سیروحرکت

چکیده:

دراینمجموعه با کمک فرآیند ارزیابی ریسک ایمنی در سطح سکوهای مسافری ایستگاه های راه آهن مورد بررسی قرارگرفته است و درنهایت راهکارهایی جهت افزایش ایمنی و حذف خطرات درصورت امکان ارایه شده است برای انجام این کار ابتدا به انتخاب روشی جهت ارزیابی خطرات خطراتی که ریسک بالاتری داشتند انتخاب کرده به علت یابی و پیش بینی نتایج حاصل از وقوع خطر براساس مدل انتخابی ریسک پرداختیم درنهایت راه کارهیی جهت کاهش خطرات و خسارات ناشی از آنها ارایه نمودیم ارزیابی ریسک درحقیقت بعنوان گام اول در پیاده سا زی یک سیستم جامع مدیریت ایمنی به شمار می رود و سایر الزامات سیستم با توجه به نتایج این بخش تدوین میگردد.