سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مصطفی موسوی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران
نوید شیرازی –
صنم مقیمی –
صادق توکلی –

چکیده:

در این مقاله به ارائه روشی برای تحلیل ریسک سنگ افت ها در امتداد راههای ارتباطی که یکی از شریان های حیاتی در هنگام بروز زلزله محسوب می شوند، پرداخته می شود. این روش بر مبنای سیستم رتبه بندی خطر سنگ افت (RHRS ) که توسط پیرسون و همکاران برای انشعابات بزرگراه ایالتی اورگان در ایالات متحده پیشنهاد شد، بنا نهاده شده است. RHRS روشی است منطقی جهت تصمیم گیریهای آگاهانه در مورد محل و چگونگی هزینه کردن بودجه های عمرانی. در این روش از توابع امتیازدهی تشریحی برای نشان دادن افزایش خطرات و آسیب پزیری ها استفاده می شود. در این مطالعه برای امتیازدهی به فاکتورهایفاصله ی عکس العمل وهندسه ی راه، از استاندارد ملی ایتالیا (CNR) استفاده شده است. این روش می بایست که در هر دو جهت ترافیک اعمال شود چرا که کاهش در فاصله ی عکس العمل بشدت بر نتایج تاثیر می گذارد. این روش برای بخشی از مسیر هراز به طول ۱ کیلومتر که در معرض تهدید سنگ افت ها قرار دارد بکار گرفته شد. شدت بالایی از ترافیک بر بخش ورودی جاده اثر می کند و سنگ افت های مقطعی موجب بروز تلفات، خسارات فراوان و وقفه در عبور و مرور می شوند. این روش برای سه مقطع از شیب های مجاور جاده ی هراز مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل ها حاکی از این بودند که میزان ریسک برای این شیب ها غیر قابل پذیرش است و می بایستی که با اقدامات فوری اصلاحی، کاهش داده شوند.