سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد سلگی – دانشجوی کارشناسی ارشد HSE دانشگاه تهران
محمدحسن گلیج –
مجتبی زرندی –

چکیده:

مطالعه حاضر مربوط به ارزیابی ریسک سلامت کارگران شاغل در قسمت رنگ یک کارخانه می‌باشد که در مواجهه با بنزن، متیل‌اتیل‌کتون و تولوئن هستند. جهت نمونه‌برداری بنزن، تولوئن و متیل اتیل کتون از جاذب‌های کربن اکتیو بترتیب از روش‌های ,NIOSH 1501 4000 ‌NIOSH‌ و NIOSH 2500 در قسمتهای مختلف سالن نقاشی واحد رنگ استفاده شد و غلظتهای بنزن، تولوئن و متیل‌اتیل‌کتون بترتیب برابر ۰٫۷۸، ۲٫۵ و ۰٫۶۲ ppm بدست آمد. سپس نتایج حاصل از نمونه‌برداری‌ها در فرمولهای (RAIS (Risk Assessment Information System قرار داده شد و ریسک‌های سرطانی و مخاطرات غیرسرطانی این آلاینده‌ها محاسبه شد که نتایج حاصل نشان داد که بنزن هم دارای ریسک سرطانی و هم دارای مخاطره سرطانی بالایی است و تولوئن و متیل اتیل کتون (MEK) فقط دارای مخاطره غیرسرطانی هستند و مخاطره غیرسرطانی تولوئن از متیل اتیل کتون بیشتر است و باید با روشهای کنترلی مهندسی و مدیریتی میزان این آلاینده‌‌ها کنترل شود