سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یحیی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
عبدا… اردشیر – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهران امیری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران

چکیده:

پروژه های احداث تونل و بخصوص تونلهای شهری به دلیل پیچیدگی های اجرایی و استفاده از تکنولوژی های نوین و شرایط خاص کار درزیرزمین دارای ریسک های ویژه ای هستند که عدم توجه به آنها م یتواند تاخیرات زمانی و افزایش هزینه فراوانی را برپروژه تحمیل کند بنابراین نیاز است ریسک ها در این پروژه ها بدقت شناسایی شده و بگونه ای طبقه بندی گردد که براحتی قابل ارایه به مدیران ارشد پروژه و یا حتی پیمانکاران جز بوده و آنان می توانند با کنترل علل ریشه ای ریسک های اصلی از وقوع آنها جلوگیری کرده و یا شدت اثر حوادث را کاهش دهند دراین مقاله پس از شناسایی ریسک های خاص پروژه های احداث تونل با تمرکز کردن برروی یکایک این ریسک ها علل ریشه ای هرکدام شناسایی شده و با استفاده از درخت خطای ترسیم شده احتمال وقوع ریسک ها با استفاده ازروش مورد اشاره درمقاله محاسبه می شوند.