سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یحیی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت)، تهران، ولی ع
عبدا… اردشیر – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست، رئیس پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه ص
مهران امیری – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی عمران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دا

چکیده:

تأخیر در اتمام و افزایش هزینه پروژههای عمرانی یکی از متداولترین مسائل و مشکلات در اجرای این گونه پروژهها است. در این مقاله ریسکها و علل ریشهای آنها در پروژههای احداث تونل بدقت شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته اند، هدف از این کار این بوده استکه یکی از اصلی ترین علل افزایش زمان و هزینه در این پروژهها که عدم شناسایی و یا عدم توجه کافی به ریسک ها می باشد را تحت کنترل درآوریم. در این راستا از آنالیز فازی درخت خطا جهتشناخت ریشهای و ارزیابی احتمال وقوع ریسکها استفاده شده است