سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهتاب احمدی جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده عمران و محیط زیست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه در دنیا ایمنی در صنعت و دانشگاه بخصوص در کشورهای صنعتی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و بعنوان امری بسیار ضروری ایفای نقش می کند تا به آنجا که در بسیاری از دانشگاههای کشورهای پیشرفته تحصیلاتی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف ایمنی ، نظیر شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک ، ایمنی حریق و زلزله …. ارایه می گردد. پس از شناخت خطرات طبعی قطعا گام مهم بعدی ارزیابی خطرات به منظور تعیین اولویت لازم در تدوین برنامه های کنترلی خواهد بود و یکی از بهترین راههای تعیین اولویت ارزیابی ریسک می باشد که مقایسه ای بسیار روش از خطرات را با یکدیگر فراهم می سازد ارایه الگوی مناسب برای کنترل ریسک و کاهش مخاطرات احتمالات به عنوان یک مسئله مهم ، با توجه به اهمیت موضوع ایمنی – بهداشت شغلی و محیط زیست HSE ، در پردیس دانشگاهی اهمیت بسزایی دارد و باید به عنوان یک دستورالعمل در وظایف مدیریتی ، بخش های مختلف پردیس تعریف و اجرا بشود. سیاست اصولی پردیس برای ایمنی و بهداشت عبارت است از تشخیص و کنترل ریسک و کاهش مخاطرات از مبادی ایجاد آنها ، توسط مسئولین ذیربط در آزمایشگاهها ، کارگاهها واحدهای پشتیبانی و اداری با مسئولیت و نظارت مستقیم روسای دانشکده ها و گروههای مستقل عملی می شود. بر این اساس نتایج این تحقیق نشان می دهد که ابتدا ره ارزیابی ریسک محیطی و ساختمانی (بالاخص آزمایشگاهی) موجود برای یک مجموعه پردیس دانشگاهی پرداخته خواهد شد و سپس با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره اهمیت هر کدام با استفاده از نظرات کارشناسان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در نهایت این موارد برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر با درنظر گرفتن تجهیزات و امکانات فعلی به عنوان یک نمونه موردی بررسی و راهکارهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.