سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسلام کاشی – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
هومن بهمن پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سلطانعلی حبیب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آنالیز پیامد ابزاری استکه مهندسین ایمنی با هدف ارزیابی ریسک ناشی ازفعالیته ای صنعتی و به منظور تعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی از حوادث آن را بکارمیگیرند دراین مقاله پیامد احتمالی و ریسک ناشی از آن درپالایشگاه گاز NGL/1200 گچساران به کمک نرم افزار تخصصی PHAST RISK بررسی و تحلیل شده است به منظور بالا بردن دقت مدلسازی از روش multi-component بجای روش Pseudo-component استفاده گردیده و برای مدلسازی مواد هیدروکربنی ترکیبی همانند گازوییل LPG به کارگرفته شد نتایج بدست آمده نشان دادکه درحوزه سمیت Rich Amin Flash Drum و خط لوله ورودی به پالایشگاه از بقیه دستگاه ها خطرناک تر بوده و احتیاج به مراقبت بیشتری دارند همچنین Propan Accumulator بواسطه شعاع ناشی ازتشعشع وموج انفجاری خطرناک ترین بخش پالایشگاه می باشند.