سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه طاهری – کارشناس نظارت و ارزیابی
ریحانه طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

چکیده:

ارزیابی ریسک یک گام درفرایندمدیریت ریسک می باشد ارزیابی ریسک قابل تعیین مقادیر کمی و کیفی تعیین ریسک برای یک موقعیت پیوسته و تشخیص تهدیدهست فعالیت هایی که درصنایع نفت و گاز وپتروشیمی صورت می پذیرند مخاطراتی را در بردارند که میتوانند کارکنان و مردم عادی را درمعرض صدمات مهم بهداشتی و ایمنی قرار داده و صدمات محیطی قابل توجهی به همراه داشته باشند بکارگیری موثر موارد مطرح درمدیریت ریسک ازدغدغه های عمده کسانی است که مسئولیت اداره قسمت های مختلف صنایع را برعهده دارند دراین مقاله به بررسی مطالبی می پردازیم که برای اداره امور مدیریت ریسک درقالب یک استراتژی فراروی مدیران حرف قرار دارند برای یافتن پاسخ مطلوب به بررسی سوالات زیرپرداخته شده و راهکارمربوطه ارایه خواهد شد ارزیابی ریسک چیست؟ کاهش سیستم های مدیریتی ریسک را کاهش میدهند؟ کاهش ریسک تاچه حدی باید انجام شود؟