سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کیان مهر – دانشگاه صنعت نفت
فرشته جادری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

پیش بینی شناسایی و کاهش حوادث درصنایع نفت و پتروشیمی ساحلی و فراساحلی بدلیل اکوسیستم حساس دریایی همواره یکی از دغدغه های اساسی درسطح مدیریتی کلان می باشد برای رسیدن به این منظور از روش های مختلف ارزیابی ریسک استفاده می شود هدف ازاین تحقیق شناسایی و ارزیابی ریسک تقویت فشارگاز جزیره سیری می باشد از روش شناسایی خطر Hazidکه یکی از روشهای متداول شناسایی خطرات می باشد استفاده گردید دراین روش با تمرکز برروی شناسایی خطرات بالقوه موجود درسیستم به شناسایی عواملی که باعث آزادسازی این خطرات می شوند وقایعی که درپی این ازادسازی انجام میشود و عواقب آنها پرداخته شد و درنهایت یک ارزیابی ریسک کیفی برمبنای ماتریسک ریسک انجام گردید دراین تحقیق سعی شده ارزیابی ریسک درسه مرحله بدون اقدامات کنترلی با کنترل و بعدازاقدامات اصلاحی انجام میشود.