سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسمن دیلمقانی – کارشناس HSE شرکت مهندسی ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی نیپک
نادر کریمی – مهندسی ارشد فرآیند

چکیده:

امروزه یکی از صنایع بزرگی که با طیف وسیعی از فرایندهای گوناگون در ارتباط بوده صنایع مس می باشد که با توجه به گوناگون پروژه ها و فرایندهایمرتبط با آن پیاده سازی سیستم های مدیریتی ایمنی بهداشت و محیط زیست و ارتقا سطح ایمنی کارکنان در زمره این صنعت قرارگرفته است از این رو دراین تحقیق با توجه به هدف مورد مطالعه که شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی کارخانجات ذوب فلش مس وبه حداقل رساندن مخاطرات و عوامل بالقوه اسیب رسان آن میباشد جهت شناسایی و جنبه های مربوط به ریسکهای ایمنی از روش FMEA تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن استفاده شده است دراین روش در ابتدا جمع آوری اطلاعات مربوط به فرایندها ازطریق بازدیدهای میدانی و بررسی دیاگرام های فرایندها و صحبت با کارشناسان و کارکنان و بررسی گزارشات حوادث صنایع مشابه انجام گرفت. سپس با استفاده از کاربرگ روش FMEA حالات بالقوه خطر و علل احتمالی بروز آنها بررسی گردید و برای هریک براساس جداول مربوطه شدت اثر احتمال وقوع و احتمال کشف تعیین گردید. درنهایت با محاسبه RPN ریسکهای با الویت بالاتر که نیازمند اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بود مشخص گردید که دراین تحقیق در مجموع ۹ ریسک با الویت های بالا شناسایی شدند.