سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وجیهه علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مسعود طاهریون – استادیاران دانشگاه تربیت معلم
علی مریدی –

چکیده:

فاضلاب تهیه شده به دلیل مزایایی نظیر کاهش محدودیت منابع آبی و کاهش الودگی محیط زیست مورد توجه و استفاده دربخش کشاورزی قرارگرفته است اما خطراتی نظیر وجود فلزات سنگین نمک ها نیترات و پاتوژن ها و اثر آنها برانسان و گیاه محصول باعث ایجاد محدودیت هایی برای استفاده از آن شده است هدف از این تحقیق ارزیابی ریسک ناشی از خطرات آلاینده های مختلف درفاضلاب و تعیین میزان اثرپذیری هرکدام ازپذیرنده هاست روش شاخص گذاری با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی ahpروشی کارآمد برای ارزیابی ریسک براساس تعریف شاخص مخاطرات و شاخص اثرات می باشد درنهایت ریسک از حاصلضرب شاخص مخاطرات درشاخص اثرات به دست می آید و با تعیین میزان ریسک مخاطرات شناسایی شده راه کارهایی برای کاهش آن ارایه خواهد شد.