سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خاکپور – کارشناس ارشد مدیریت سوانح طبیعی، اداره کل مدیریت بحران وزارت راه و ترا
اسماعیل صالحی – دکتری برنامه ریزی شهری، استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در شرایط پس از زلزله احتمالی تهران، بروز تاخیر در پروازهای امدادی، زمان طلایی پس سانحه را تلف نموده و جان بسیاری از مجروحین،قربانیان آوار و بازماندگان را به خطر خواهد انداخت. در این میان، برگشت پذیری فرودگاه مهرآباد تهران نقش بسیار مهمی را در روند بهره برداری از زمان طلایی و برگشت پذیری کل شهر بخود اختصاص می دهد. لذا در این پژوهش، با استفاده از تحلیلهای کمی و کیفی (تلفیقی) ۳ به مدلسازی و ارزیابی روندها و مکانیسمهای منجر به بروز تاخیر در پروازهای امدادی پس از وقوع زلزله پرداخته شده است و پیشنهاداتی در جهت اعمال اصلاحات ضروری بر روندها، سازه ها و عملکردهای موجود در برقراری پروازهای امدادی با هدف کاهش تاخیرات و افزایش برگشت پذیری فرودگاه مذکور، در قالب ایجاد ظرفیتهای اضافی و افزونگی بیشتر ارائه شده است.