سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شکوفه تجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،
خلیل رنجبر – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سینا تختی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جوشکاری تعمیری عمدتاً در صنایع کاربرد داشته و با جوشکاری آزمایشگاهی و معمول متفاوت است. در این تحقیق، جوشکاری تعمیری فولاد زنگ نزن مارتنزیتی ۴۲۰ به روش قوسی گاز- تنگستنGTAW) با فلزات پر کننده مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. این فولاد در ساخت پره های توربین بخار نوع کم فشارLP) از جمله در نیروگاه رامین اهواز مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به شرایط کاری آن که در معرض سایش و خوردگی قرار دارد، تحت تعمیر قرارمی گیرد. از فلزات پر کننده مارتنزیتی ( ۴۲۰ERآستنیتیER 316L ،ER 309L)و آلیاژ استیلایت ۶ برای بررسیخواص مکانیکی و ریزساختار جوش تعمیری استفاده شد. آلیاژ استیلایت ۶ یکبار با زیر لایه ER 309L و یکبار بدون آنبه کار برده شد. میزان سختی در مناطق مختلف جوش، فلز پایه و منطقهHAZمورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی خواص مکانیکی از آزمون ضربه برای اندازه گیری چقرمگی شکست نمونه ها استفاده شد. نتایج بررسی ها با توجه به ریزساختارهای موجود از میکروسکوپ نوری، الکترونی، سطوح شکست و آنالیز خطی جوش نشان می دهد با اعمال لایهمیانیER 309Lرقت آهن در پوشش استیلایت کاهش یافته، سختی و مقاومت ضربه افزایش می یابد.