سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش حق پرست کاشانی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نوایران
امیر اکبری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نوایران
پژمان صالح ایزدخواست – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نوایران
حمیدرضا لاری – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو ایران

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: جداول ذکر شده در متن مقاله، در مقاله درج نشده اند]
در این تحقیق با در نظر گرفتن ۱۰ شهر مختلف در کشور و با بکا رگیری مدل تابش سنجیNRIمیزان انرژی تابشی ،دریافتی بر واحد سطح توسط صفحات خورشیدی تخت برای حالتهای قرارگیری ثابت، ردیابی یک جهته و دو جهته مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه بر این، زاویه بهینه برایصفحه ثابت و صفحه دارای سیستم ردیابی با محور شمالی- جنوبی و محور قائم محاسبه و اثر آن در افزایش انرژی دریافتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین تأثیر پارامترهای مؤثر بر میزان انرژی دریافتی نظیر عرض جغرافیایی و ضریب ابرناکی بر انرژی دریافتی خورشید بررسی شده است. نهایتاً درصد افزایش انرژی دریافتی خورشید توسط صفحه تخت در حالات مختلف برای ۱۰ شهر انتخابی محاسبه گردیده و شهرها از لحاظ تأثیربهین هسازی در دریافت انرژی رتبه بندی شد هاند.