سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صفورا مختارزاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، اصفهان، خیابان حکیم نظامی،
شریفه سرگلزایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه زابل، کیلومتر ۲ جاد
رسول بیدرام – دکترای اقتصادشهری

چکیده:

حوادث طبیعی سالانه تلفات و خسارات سنگینی بر جوامع درگیر تحمیل می کنند. از مهم ترین حوادث طبیعی که در کشور ما رخ می دهد، زلزله می باشد که ب هدلیل شدت خسارات و تلفات حاصل از آن، به یکی از بحران های بزرگ در کشور تبدیل شد هاست. مدیران بحران یکی از دلایل گسترده شدن ابعاد زلزله را عدم امدادرسانی ب هموقع ناشی از آسیب دیدگی معابر بیان کرد هاند. لذا مقاله پیش رو به دنبال ارائه روشی جهت ارزیابی و تعیین معابر آسی بپذیر در برابر زلزله در شهر تهران م یباشد. بدین منظور پس از تعیین معیارهای مؤثر، به تحلیل آن ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. حاصل امر، تمییز معابر با احتمال آسیب پذیری و آسیب دیدگی در اثر زلزله، در منطقه ۷ شهر تهران است