سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احسان سیف – کارشناس گروه آموزشهای همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهن
فرخ پارسی زاده – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ملیحه اسکندری – کارشناس گروه آموزشهای همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهن

چکیده:

یکی از تاثیرات مخرب زلزله می تواند بر پیکره اموزش و پرورش از ابعادسازه ای و انسانی باشد که از نمونه های اینگونه تاثیرات می توان به زلزله بم اشاره کرد این شهرستان ۲۹۲ مدرسه داشته است که ۱۶۷ مدرسه ای که در شعاع زلزله قرار داشتند تخریب و ۲۴ مورد نیز خسارات جزئی دیدند از سویی دیگر حدود ۸۰۰۰ نفر از جانباختگان را دانش اموزان تشکیل میدادند بنابراین می توان گفت اموزش و پرورش جز اسیب پذیرترین بخشهای جامعه محسوب می شود و نگاه ویژه به این قشر ا زواجبات امر اموزش می باشد. قدمت اموزش همگانی زلزله بصورت یک فعالیت فراگیر منسجم و با پشتوانه علمی به حدود بیست سال میرسد و اغازگر این اموزش ها پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بوده است.