سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
یاسمن جهانگیری – کارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی

چکیده:

این مقاله به دنبال بررسی شیب تغییرات برخی از متغیرهای کیفیت آبمیوه انجیر برحسب زمان که متاثر از شرایط نگهداری آن در نور یا درتاریکی می باشد برای این منظور پس از تهیه آبمیوه خام انجیر با افزودن مقداری اسید اسکوربیک یا بدون افزایش آن طی مدت هشت هفته بررسی و اندازه گیری های لازم روی مقدارمحتوای اسید اسکوربیک و فیبر غذایی موجود در آبمیوه صورت داده شد سپس نتایج بدست آمده با مقادیر مربوط به نمونه آبمیوه های مرجع بدون اسید مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان داد که کلا نحوه تغییر میزان فیبر غذایی موجود در آبمیوه خیلی شیب قابل ملاحظه ای ندارد و آرام و کند صورت می پذیرد علاوه بر این داشتن یک آبمیوه با کیفیت پایدار بهتر است آن را در شرایط تاریک نگهدار ینمود و همچنینبا اسیدی کردن آن با اسید اسکوربیک در بالاترین سطح پیشنهادی میتوان بیشتر از ثبات محتوای ویتامین C موجوددر آبمیوه نسبت به شرایط نگهداری در نور مطمئن بود.