سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصوری – کارشناسی ارشد
عبدالرسول رنجبران – دانشیار دانشگاه شیراز
لیلا شهریاری – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

یکی ازدغدغه های اصلی طراحان ساختمان مشخص نمودن راستای بحرانی اعمال بارزلزله برسازه می باشد که بیشترین پاسخهای احتمالی المان های مختلف را دربرداشته باشد این راستا لزوما راستاهای اصلی ساختمان نمی باشد بدین منظور آییننامه های ساختمانی روشهای متفاوتی پیشنهاد کرده اند روش پیشنهادی آیین نامه ۲ه۸۰۰ روش ۱۰۰+۳ می باشد دراینتحقیق سعی شده است که با مدلسازی ساختمانهای اسکلت فلزی به کمک نرم افزار ETABS و انجام تحلیل طیفی خطی مطابق طیف طرح استاندارد آیین نامه ۲۸۰۰ و با تغییر زاویه اعمال بار زلزله پاسخ بحرانی المان های مختلف بدست آورده و با نتایج روش ۱۰۰+۳ مقایسه گردد نتایج نشان میدهد که تاثیر تغییر زاویه برنیروی محوری ستونها قابل ملاحظه تر از نیروی مهاربندها و تیرها می باشد.