سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد مقدس – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در ارتباط با سدهای خاکی، نشت از این سدها می باشد. در این زمینه نرم افزارهای زیادی شبیه سازی نشت و پیشبینی دبی نشت را انجام می دهند. در مطالعه حاضر به بررسی نشت از سد نهرین واقع در استان یزد و کنترل آن در چهار حالت استفاده از تشک رسی، استفاده از سپر مرکزی، استفاده از دو سپر در جناحین و بدون استفاده از موارد ذکر شده با استفاده از مدلseep/w پرداخته شده است. نتایج نشان داد که استفاده از تشک رسی بیشترین کارائی را در کاهش دبی نشت از پی و گرادیان خروجی دارد و استفاده از سپر در مرکز سد بیشترین تاثیر را درکاهش نشت از بدنه سد دارا می