سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عیرضا وحیدی – هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی جیرفت

چکیده:

به منظور برنامه ریزی و مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیم های مناسب در هر مقطع از زمان نسبت به مسائل و مشکلات پیچیده آب، اولین و مهمترین قدم تعیین نیاز آبی گیاه است. در این تحقیق تبخیر- تعرق روزانه گیاه مرجع(چمن) با استفاده از معادلات پنمن- فائو، پنمن- مانتیس، پنمن- کیمبرلی، بلانی- کریدل، تابش فائو، هارگریوز سامانی، تشتک – فائو، پنمن تخمین زده شد و نتایج تبخیر- تعرق تخمین زده شده توسط این معادلات با تبخیر- تعرق اندازگیری شده توسط لایسیمتر وزنی در منطقه جیرفت در طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۸ مقایسه گردید. معادله تشتک- فائو از دقت بیشتری نسبت به سایر معادلات در تخمین مقدار تبخیر و تعرق روزانه برخوردار بوده و معادله پنمن- کبمبرلی از دقت کمی نسبت به سایر معادلات برخوردار است.