سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
محمدهادی داودی – دانشیار مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی

چکیده:

دیواره و کرانه تمامی رودخانه ها درجه ای از فرسایش پذیری را دارا هستند در تثبیت سواحل رودخانه ها و به ویژه در رودخانه های بزرگ و پرآب مواجهه با مسائل اجرایی و مشکلات حین اجرا از نقطه نظر های زمان بندی هزینه، تاثیر گذاری شرایط بالا دست برمحل طرح و همچنین تاثیر فعالیت های کارگاهی برپایین دست رودخانه ها این ضرورت را ایجاب می نماید که بهترین روش پایدارسازی دیواره های رودخانه های بزرگ مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد دراین تحقیق برای یک بازه مشخص از رودخانه کارون دو روش استفاده از مواد ژئوسنتتیک و سپرکوبی برای پایدارسازی دیواره رودخانه مورد بررسی قرارمیگیرد. بااستفاده از نتایج تحلیل و طراحی روشهای فوق برآورد اقتصادی صورت می گیرد و ضمن ارزیابی سختی کار از نظر تکنولوژی اجرا و نگهداری و بهره برداری تاثیرات حین اجرای آنها برآب دهی رودخانه انحراف آب، خشک سازی و …. مورد مقایسه قرارگرفته و مناسب ترین روش توصیه می شود.