سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز حقیقت جو – استادیار گروه مهندسی کشاورزی- آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

در این مقاله تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه اهواز بر اساس چهار روش مبتنی بر تابش خورشید شامل جنسن- هیز ۱۹۶۳، جنسن- هیز۱۹۷۰، واحد حرارتی خورشیدی و مکنیک و نیز چهار روش مبتنی بر درجه حرارت هوا شامل بلینی- کریدل، بلینی- کریدل اصلاح شده، هارگریوز-سامانی و لینکر ۱۹۷۷ محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبات فوق الذکر با تبخیر و تعرق پتانیسل محاسبه شده با روش تشتک تبخیر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که روش های مبتنی بر تابش خورشید نظیر واحد حرارتی خورشیدی و جنسن- هیز ۱۹۶۳ بهتر از روش های مبتنی بر درجه حرارت هوا، نظیر هارگریوز- سامانی و بلینی- کریدل، تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه اهواز را برآورد می نمایند.