سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمت قاسمی – کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه علوم و فنون مازندران
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی اسکندری قادی – دانشیار علوم پایه مهندسی،پردیس دانشکده فنی ،دانشگاه تهران

چکیده:

مهندسی زلزله بهدلایل مختلفی از جمله ارتقا دانش درباره وقوع زلزله حرکت زمین و مشخصات پاسخ سازه همچنین خسارت مالی تحت تغییرات اساسی قرارگرفته است در اثر وقوع زلزله های شدید خسارات قابل ملاحظه ای به سبب رفتار غیر ارتجاعی سازه ها به انها وارد می شود چرا که با توجه به منحنی نیرو – تغییر مکان سازه در اثر وقوع زلزله های شدید پس از گذر از محدوده ارتجاعی وارد محدوده غیر ارتجاعی می شود و دراین ناحیه تغییرات مقاومت ناچیز بوده و تغییر شکلهای خمیری که ارتباط نزدیکتری با خسارت دارند حاکم می شوند در روش طراحی براساس عملکرد عملکرد غیرخطی اجزای سازه مورد بررسی قرار می گیرد به همین علت می توان رفتا رواقعی تری از سازه ها نسبت به قبل در صورت وقوع یک زمین لرزه مشخص به دست اورد.