سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد پهلوان تفتی – گروه کامپیوتر، واحد امارت، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات
محمد ملکوتی – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی
صفورا جانوسپاه – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر ، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی
مژده سالکی مزینانی محصل –

چکیده:

توسعه سیستمهای مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آنها در سازمان ها ممکن است علاوه برایجاد فرصت برای ارتقا آنها تهدیدهای بسیار جدی را به دنبال داشته است تبادل اسناد و اطلاعات به صورت الکترونیکی بدون توجه به زیرساختهای امنیتی یک تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید روشهای شناسایی تصاویر دیجیتالی جعلی به مجموعه ای از الگوریتم هایی اشاره دارد که صرفنظر از ابزارها و درجه پیچیدگی تلاش مشترک همه آنهاتضمین صحت تصاویر دیجیتالی است تصاویر دیجیتالی استفاده روزمره در نشریات، روزنامه ها، گردش الکترونیکی پول و اسناد حقوقی و تعهدآور دارد و عدم توجه به آن می تواند صدمات جدی را طیف وسیعی از کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد آورد. دراین مقاله قصد داریم سه روش از روشهای شناسایی تصاویر دیجیتالی جعلی را که همگی برپایه الگوریتم های پردازش تصاویر دیجیتال کار می کنند مورد ارزیابی و بررسی قراردهیم.