سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
حسن وقارفرد – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
زهره عبدالهیان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
اسداله خورانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

امروزه باوجود رشد روزافزون جمعیت معضل افزایش املاح و کاهش کیفیت اب های زیرزمینی به دلیل برداشت بی رویه و افزایش الودگی های زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است افزایش میزان هدایت الکتریکی به عنوان یکی از مهمترین شاخصها جهت بررسی وضعیت کیفی آبهای زیرزمینی علاوه بر کاهش کیفیت اب شرب موجب بروز خسارات جبران ناپذیری برروی خاک و محصولات کشاورزی می گردد مطالعات حاضر با هدف ارزیابی دقت مدل غیرقطعی کریجینگ معمولی و روش قطعی درون یاب محلی جهت پهنه بندی شوری ابهای زیرزمینی دشت شهر کرد پیشنهاد شد و برای این منظور از ۳۳۲ نمونه برداشت شده از چاههای منطقه در دوره اماری ۸۳-۸۸ و قابلیته ای نرم افزار ArcGIS9.3 استفاده گردید و مقادیر کمتر اماره های MAE و MBE در مدل کریجینگ معمولی نسبت به درون یاب محلی که به ترتیب برابر ۶۵/۵۷ و ۰/۰۹- بدست امده موید برتری این مدل می باشند.