سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی زارع نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، آزمایشگاه خستگی و شکس
مجیدرضا آیت الهی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهند

چکیده:

امروزه در تهیه آلیاژها و مواد نو کمتر مواردی را میتوان پیدا کرد که به منظور بهبود خواص مکانیکی و تسریع فرآیندتولید، از مواد کمکی و افزودنی استفاده نشود. یک دسته مهم از مواد افزودنی، کانی ها یی همچون کوارتز، فلدسپاتها ومیکاها میباشند. لذا به عنوان یک نیاز اولیه در ارزیابی خواص مکانیکی آلیاژها و پروسه آمادهسازی این مواد افزودنی، مشخص بودن خواص مکانیکی کانیها مانند مدول الاستیک و سختی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. در این تحقیقتلاش شده است تا با استفاده از بررسیهای غیر مخرب مانند تستهای نانوسختی سنجی خواص مکانیکی چهار کانی کوارتز، میکروکلین، آلبیت و بیوتیت که از کانیهای پر کاربرد در صنعت آلیاژ سازی میباشند، مورد ارزیابی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده از این روش برای تعیین خواص الاستیک کانی های با ساختار ایزوتروپیک دارای دقت بسیار خوبی میباشد. با این وجود دقت این روش در تعیین خواص الاستیک کانیهای غیر ایزوترپ یک مانند میکاها چندان قابل قبول نمیباشد