سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رنجبر – کارشناسی ارشد فتوگرامتری گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران
محمد سعادت سرشت – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه لیزر اسکنرها با برداشت مستقیم مختصات سه بعدی تعداد بیشماری نقطه درزمان کوتاه جایگاه ویژه ای درکاربردهای مختلف مدلسازی سه بعدی پیدا نموده اند اگرچه هر ایستگاه لیزر اسکنر با وجود افزونگی بالای اطلاعات می تواند بطور موثری صحنه را مدل کند با این حال بواسطه محدودیت های میدان دید و نواحی پنهان برای بازسازی کامل از یک شی بایستی آن را از نماهای مختلفی اسکن نمود. با توجه به اینکه هر اسکن دارای سیستم مختصات محلی خود است همه ابرنقاط مختلف بایستی به یکسیستم مختصات مشترک انتقال داده شوند که به آن هم مرجع سازی می گویند روشهای مختلفی برای هم مرجع سازی ابر نقاط وجود دارد شامل روشهای مبتنی بر نارگت مبتنی بر تصویر و مبتنی بر سطح روش اخیر از سطح اتوماسیون و دقت بالایی برخوردار است و دراینجا براساس راهکار ICP مورد پیاده سازی و ارزیابی قرارگرفته است.