سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا رحیم زاده – دانش اموخته کارشناسی ارشد منابع آب
حمید کاردان مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب
مرتضی دهقانی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
سیدرضا هاشمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

ثابت بودن حجم آب کره زمین و توزیع زمانی و مکانی متغیر آن باعث شده که سرانه آب در مناطق مختلف جغرافیایی بسیار متغیر باشد از طرفی رشد روزافزون جمعیت و بهداشت در جهان باعث شده که تقاضای مصرف آب دربخشهای کشاروزی صنعت و شرب بشدت افزایش یابد موقعیت جغرافیایی ایران و بخصوص مرکز جنوب و شرق آن باعث شده است که منابع آب سطحی دراین مناطق بسیار محدود بوده و عمده نیاز آبی بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعت از طریق آبهای زیرزمینی تامین گردد عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم متفاوت شدن رژیم بارشها، از بین رفتن جنگلها و پوشش گیاهی مراتع تغییر کاربری اراضی و توسعه شهرها باعث شده است که تغذیه آبخوانها بصورت نرمال و طبیعی خود انجام نگیرد و بارشها اغلب بصورت رواناب و سیلاب علاوه بر ایجاد خسارات مختلف در نهایت به صورت تبخیر از دسترس خارج گردد بعلاوه استحصال بیشتر ابهای زیرزمینی و کاهش تغذیه باعث شده است که اغلب آبخوانه های کشورمان د رحالت بحرانی و فوق بحرانی قرار گیرد و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد آبخوانه ها فشرده شده و کارایی خود را از دست خواهد داد