سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پنام زرفام – دکتری مهندسی سازه
فرزان ناموری – کارشناس ارشد مهندسی سازه

چکیده:

امروزه استفاده اهز روشهای تحلیل استاتیکی غیرخط یمانند روش MPA درتخمین عملکرد سازه ها هنگام زلزله بسیار مورد اقبال واقع شده است دلیل این امر سادگی روش صرفه جویی دروقت هزینه و تخمین قابل قبول آن درتعیین تقاضای لرزه ای درمقایسه با روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد از آنجا که تاکنون دقت روش MPA برای قابهای فولادینیمه صلب با بادبندی زانویی بررسی نشده است دراین مطالعه به آن پرداخته می شود بدین منظور ۴ تیپ قاب فولادی ۵ تا ۲۰ طبقه براساس ضوابط AISC طراحی می شوند سپس روش MPA برروی همان قابها با درصد های متفاوت گیرداری از ۵۰ تا۹۰ درصد انجام می شود پاسخهای لرزه ای بدست آمده با روش دینامیکی غیرخطی تاریخچه پاسخ به عنوان روش دقیق مقایسه می شوند و بدین ترتیب دقت روش MPA بررسی میگردد. مشاهده می شود با کاهش صلبیت اتصالات دقت روش MPA کم می شود.