سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
پنام زرفام – مدرس دانشگاه آزاد دزفول
سیدحمید اعتمادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه

چکیده:

به تازگی تحقیق استاتیکی غیرخطی مودی Modal pushover analysis که بانام اختصاری MPA نیز شناخته می شود به منظور بهبود روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی سنتی معرفی شده است این روش قادر است اثرمودهای بالاتر ازمود اصلی را درپاسخ نهایی سازه لحاظ کند لذا استفاده ازروش MPA درارزیابی قابهای بلند یا نامنظم ازاهمیت خاصی برخوردار باشد دراین تحقیق نیازهای لرزه ای قابهای نامنظم درارتفاع را با استفاده ازروش مذکور محاسبه شه و با مقادیر متناظر بدست آمده ازروش دقیق تحلیل دینامیکی غیرخطی NL-RHA مقایسه گردیدها ست درمدلهای انتخاب شده حالت نامنظمی درارتفاع بصورت نامنظمی درسختی طبقات با نسبت های مختلف می باشد پارامترهای اصلی مورد مطالعه جابجایی و جابجایی نسبی طبقات می باشد با بررسی عملکرد قابهای نامنظم درارتفاع مشخص شد روش MPA برای قابهای با طبقه اول نرم دارای دقت بالایی میب اشد ولی جهت تحلیل قابهای با طبقه اول سخت بهتر است ازروش دقیق جهت ارزیابی عملکرد استفاده کرد.