سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جانعلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر – گروه کامپیوتر
احمد فلاح نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر – گروه کامپیوتر

چکیده:

شناسایی و تفکیک یک تصویر به اجزای سازنده اش، یکی از مباحث مهم و مطرح در پردازش تصویر میباشد. در این که مقاله، ابتدا برخی از روشهای پایه در قطعه بندیتصویر معرفی گردیده، سپس روش MRF MARKOV RANDOM FIELDیکی از روشهای قدرتمند در قطعه بندی تصاویر میباشد، به طور کامل شرح داده شده است. در ادامه با استفاده از مفهوم پیکسون، روش پیشنهادی جدیدی برای ارتقاء روش MRFارائه گردید. در پایان، روشهای پیشنهادی با روشهای موجود مقایسه گردیده و مشاهده شده است که روش پیشنهادی به میزان قابل توجهی، دقت و سرعت قطعه بندی یک تصویر را بهبود میبخشد