سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد مهدی صفار سبزواری – دانشجوی رشته سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
علی سرکارگر اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون شهرها و اللخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران نیاز به بررسی رشد تغییرات نیازی مبرم می باشد و امروز توسط تصاویر بدست آمده در سنجش از دور از تصاویر ماهواریی می توان به این اهم دست پیدا نمود. اطلاع از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در یک دوره زمانی می تواند مورد توجه برنامه ریزان و مدیران باشد، زیرا این امر می تواند آنها را در این نکته رهنمون نماید که آیا تغییرات حادث شده با اهداف برنامه ریزی شده هماهنگی دارد و یا اینکه در تضاد است؟ و در صورت مخالف بودن تغییرات حادث شده با اهداف از پیش برنامه ریزی شده، اقدامات موثر جهت کنترل عوامل تغییر دهنده می تواند صورت پذیرد. در این مقاله با توجه به بررسی تصاویر بدست آمده از ماهواره ی لندست به تغییرات پوشش گیاهی توسط سه نرم افزار Erdas، Envi و ArcGIS می پردازیم. این تصاویر با اختلاف زمانی ۲۱ سال مابین ۱۹۸۸-۲۰۰۹ تهیه گردیده و سپس به وسیله ارزیابی باندهای موجود (۷ باند مجزا از مرئی تا مادون قرمز) روشهای کشف تغییرات را بررسی می نماییم. سپس پردازش باندها با توجه به پارامترهای مورد نیاز جهت ارزیابی پوشش گیاهی (نظیر NDVI و شاخص نسبی گیاه) صورت می پذیرد و در انتها با مقایسه میزان پوشش گیاهی در دو سال مورد نظر و مقادیر NDVI و اختلاف NDVI میزان رشد و یا کاهش فضای سبز را ارزیابی نموده.