سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده زردخونی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد صدقی اصل – استادیار دانشگاه یاسوج
منصور پرویزی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

اگاهی ا زمیزان انتقال رسوبات معلق همواره برای مهندسان آب ازمشکلات اساسی بوده که براورد کمتر ازمقدار واقعی آن سبب طراحی نادرست سازه های هیدرولیکی می گردد دراین تحقیق به منظور ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی براورد بارمعلق برروی رودخانه های لوداب واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمد ازشش روش تک خطی حدوسط دسته ها تداوم جریان تجمعی حدوسط دسته ها فصلی و دوره مشابه هیدرولوژیکی استفاده شده است نتایج بدست آمده اختلاف زیادی را بین روشهای مختلف نشان داد که درنهایت روش تجمعی حدوسط دسته ها به عنوان روش بهینه و روش تداوم جریان بعنوان روش نامناسب انتخاب گردید.