سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهپر مقدمی – سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پژوهشکده غذایی و کشاورزی گروه
فتانه شکرالهی –
مریم جمشیدی –

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله معرفی محیط کشت دستیابی به روش مرجع کلاسیک و بهینه سازی جستجو و شمارش کپک ها و مخمرها به عنوان یکی از فاکتورهای مهم کنترل اصول بهداشتی در صنایع غذایی می باشد. کلیه ازمونها برروی سوشهای استاندارد ساکارومیسسز سرویزیه TCC9763 و اسپرژیلوس نیجر ATCC16404به عنوان کنترل مثبت و سویه اشریشیا کلی ATCC 25922 به عنوان کنترل منفی و ۴۰ نمونه اب میوه با میزان فعالیت آبی Wa مساوی یا بیشتر از ۰/۹۵ و ۴۰ نمونه میوه خشک با رطوبی ۱۵% با میزان فعالیت ابی مساوی یا بیشتر از ۰/۶۰ انجام شد. کلیه کشت ها در شرایط هوازی دمای ۲۵ درجه سلسیوس به مدت ۵ الی ۷ روز انکوبه گذاری شدند.