سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم ولیزادگان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین محمدولی سامانی – استاددانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رسوبگذاری درمخازن سدها همواره از اصلی ترین مشکلات در بهره برداری از سدها است اهمیت موضوع به حدی است که همه روزه شاهد توسعه روشهای مختلف جهت پیش بینی نحوه رسوبگذاری و کاهش حجم رسوبات ته نشین شده در مخازن سدها و درنتیجه کاهش اثرات آن همچنین جهت پی بردن به روابط بین متغیرهای موثر در بهره برداری از منابع آب به منظور کنترل رسوبگذاری هستیم دراین مقاله برخی از روشهای جدید بررسی شده و جزئیات آنها بیان گردیده و مدل بکارگرفته شده توسط نویسندگان مقاله ارائه می گردد نتایج نشان میدهند که می توان با برقراری ارتباط بین نرم افزار شبیه ساز رسوبگذاری و برنامه بهینه سازی به سیاست بهره برداری بهینه از مخزن جهت کاهش رسوبگذاری دست یافت.