سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد رعنابناب – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
شمس اله عبداله پور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تبریز
لیلا پیمان – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

مکانیزاسیون کشاورزی موجبات تبدیل و گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی را فراهم می سازد. گسترش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک، توسعه فناوری در تولید محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر می سازد، عوامل متعددی در اتخاذ یک روش کاشت(و متعاقب آن ماشین مربوطه)تاثیر دارند که هزینه های مربوطه، سختی کار، افزایش عملکرد، کیفیت مطلوب در منطقه مورد نظر و …از آن جمله اند. لیکن وزن هر کدام از این متغیرها در روش های مختلف کشت پیاز خوراکی (سنتی،کشت نشایی،کشت ردیفی،کشت غده ای) یکسان نیست. چالشهای فرآروی مکانیزاسیون در تولید مکانیزه هر محصول بر سیستم تحمیل می شود. لذا با اخذ اطلاعات از تیم خبره(اسناد فنی، متخصصان، سازندگان و کاربران) عوامل موثر بر انتخاب روش کشت مناسب تشخیص داده شد. در مرحله بعد از طریق توزیع پرسش نامه در بین تیم خبره ماتریس تصمیم سازی(decision matrix)و سیستم خبره (expert system)مربوطه تشکیل شد. این مطالعه در شمال غرب ایران انجام یافت لیکن نتایج آن قابل تعمیم به کل کشور است.