سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجعفر لشکربلوکی – گروه پژوهشی الکترومکانیک جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
علی اکبر لطفی نیستانک –
مهدی شفیعی چافی –
محسن صادقی –

چکیده:

مدیریت زباله جامد شهری یکی از مسائل اساسی در بالا بردن استانداردهای زندگی و توسعه منطقی شهرها است که درانتخاب و به کارگیری روشی مناسب جهت امحاء و دفع آن نیاز به بررسی دقیق و کارشناسانه احساس می شود بنابراین به منظور ساماندهی ودفع صحیح این موادبایدتدابیری اندیشیده شود که از سویی زمینه ساز حذف خطرات زیست محیطی نظیر عوامل میکروبی و بیماری زای موجود دراین مواد زائد گردد و از سویی دیگر بهترین شیوه موجود (Best Available Technique برای امحای زباله در شرایط محیطی منطقه مورد نظر باشد دراین مقاله با زمینه قرار دادن شهرساری مقایسه ای بین سه روش امحای زباله کمپوست دفن بهداشتی و زباله سوزی صورت گرفته و انتخاب شیوه مناسب مدیریت زباله جامد شهری با توجه به شرایط خاص اقلیمی کمیت و کیفیت پسماند شهرساری مورد ارزیابی قرارگرفته است.