سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضی باباگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
رضا وهدانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

تونلها و سازه های زیرزمینی از جمله سازه های پراهمیت و رو به رشد در شرایط توسعه سازندگی کشورمان می باشد اهمیت پرداختن به ضوابط و دستورالعملهای طراحی لرزه ای تونلها با توجه به رشدچشمگیر ساخت و بهره برداری متروهای شهری نظیر متروی تهران شیراز و …. مشهود است سازه تونل ها و ایستگاههای مترو که جز سازه های زیرزمینی پراهمیت محسوب می شوند بخاطر حجم سنگین و وسعت مدل هندسی و همچنین تنوع بسیار زیاد در تکنیکهای طراحی و اجرا جز دشوارترین طراحی های لرزه ای سازه ها محسوب میگردد اثرات مدفونی سازه ها فشار روسرباره خاک اندرکنش محیط خاک جداره ای با تونل بارگذاری های فشا رمنفذی آب در جریان بارگذاری دینامیکی واگن ها و قطارها به دشواری این مدلسازی دینامیکی می افزاید دراین مقاله از دیدگاه مهندسی لرزه ای شرایط تولید تنشهای حلقوی بحرانی دینامیکی در اثر انتشار امواج لرزه ای دو بعدی و برخورد ان با محیط خاک اطراف تونل واثرات انحنا محور تونل نسبت به زاویه موج برخوردی مورد بررسی قرارگرفته است.