سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا روحی – کارشناس ارشد نرم افزار
سیدحسن میریان حسین آبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش های صوری در مقایسه با روشهای دیگر تولید نرم افزار باعث درک بهتر نیازمندی های کاربر شده و لذا باعث کاهش خطاهای برنامه نویسی می شود در سیستمهای ایمنی – بحرانی کاربرد روشهای صوری به عنوان یک ضرورت محسوب می شود یکی از روشهای ارزیابی مزایای حاصل استفاده از توصیف و وارسی صوری نرم افزار استفاده از تجربیات عملی است دراین مقاله از سیستم آموزش به عنوان یک تجربه عملی استفاده شده و نتایج حاصل از توصیف و وارسی صوری این سیستم و تاثیر استفاده از روشهای تفکیک حالات و ارتقا در توصیف صوری ارایه گردیده است.