سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بیطرفان – کارشناس ارشد عمران سازه
مسعود افتخاری – پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
یوسف حسین زاده – دکتری عمران سازه

چکیده:

یکی از ارکان مهم مدیریت بحران بازسازی منطقه آسیب دیده و بازگرداندن شرایط ان منطقه به شرایط عادی بادرنظر گرفتن توسعه پایدار و کلیه ضوابط ایمنی می باشد بدین منظور استفاده از سازه های فولادی سرد نورد شده با توجه به سرعت اجرای بالا صرفه جویی درمصالح و انعطاف پذیری روشهایاجرای آن جهت بازسازی مناطق آسیب دیده درمقایسه با سازه های دیگر مناسب به نظر می رسد این سازه ها درسه سطح اجرا همانند ساختمان های چوبی اجرا به صورت پانلهای پیش ساخته درکارخانه و اجرا بصورت مدولار احداث می نمایند دراین پژوهش تمرکز برروی انتخاب روش اجرای بهنه ی این سازه ها درمناطق آسیب دیده می باشد بدین منظور برای ارزیابی روشهای اسخت این سازه ها ابتدا انواع روشهای ساخت با استفاده از منابع کتابخانه ای شناسایی گردید و سپس با مصاحبه با افراد خبره درزمینه مدیریت ساخت کلیه محورها و مطرح برای ارزیابی روشهای مختلف و تاثیر گذاربرروش ساخت سازه های فولادی سردنورد شده استخراج گردید و درادامه به منظور نظر سنجی از خبرگان پرسش نامه های جهت وزن دهی به شاخصها و موثر و همچنین امتیاز دهی به هریک از روشها درمعرض دید ۲۰ فرد خبره آشنا به زمینه های مدیریت بحران سازه و مدیریت ساخت بوده اند قرارگرفت.