سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سرور رشیدیان دزفولی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فاطمه عروجی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فتانه تقی یاره – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه شبکه های اجتماعی کاربردهای گوناگونی در حوزه های مختلف زندگی پیدا کرده اند که شبکه های یادگیری یکی از آنهاست. تحلیل شبکه اجتماعی یادگیرندگان و ارزیابی روابط آنها م یتواند نقش مهمی در مدیریت بهتر جوامع یادگیری داشته باشد. دانستن محبوبیت اجتماعی یادگیرندگان می تواند مدرس را در شناخت بهتر افراد تاثیر گذار و تعریف درست نقش ایشان در یادگیری گروهی و مشارکتی یاری دهد. در این تحقیق که در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران انجام شده است از دانشجویان یک دوره درسی خواسته شده است نظرات خود را نسبت به انجام فعالیت مشترک تحقیقی با سایر افراد دوره از طریق یک پرسش نامه اعلام دارند. آنالیز عددی و تحلیل مفهومی داده ها به کمک ابزارهای ارزیابی شبکه های اجتماعی نشان داده است که شناخت قبلی یادگیرندگان و داشتن تجربه های مشترک ملاک اصلی افراد در انتخاب هم درس در یک کار گروهی است. تحلیل همبستگی میان نمرات دانشجویان و ملاک های تاثیر گذاری در یک شبکه اجتماعی نشان داده است افرادی که تجربه های تحصیلی موفق تری دارند می توانند نقش موثرتری د رانتشار رفتار و اطلاعات در شبکه یادگیری به عهده بگیرند. از این نتایج می توان د رتشکیل گروه های یادگیری و کنار هم قرار دادن افراد مناسب جهت انجام فعالیت های مشارکتی سود جست. همچنین دستاورهای این تحقیق م یتواند به عنوان راهکاری جهت انتخاب افراد کلیدی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب در مدیریت و راهبردی فعالیت های یادگیری بکار گرفته شود.