سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحرالسادات راه پیما – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا آذربخت – استادیاران دانشگاه اراک
مهدی موسوی –

چکیده:

باتوجه به اینکه زلزله پدیده ایست که نمی توان ازوقوع آن جلوگیری کرد برای کاهش خسارات ناشی ازآن نیاز ویژه ای به انجام تحلیل لرزه ای درمناطق لرزه خیز میب اشد برای دستیابی به این مهم باید پارامترهای حرکت زمین تخمین زده شوند که این پیش بینی توسط روابطی مرسوم به روابط کاهندگی صورت میگیرد امروزه یکی ازمهمترین اهداف محققین انتخاب مناسبترین رابطه کاهندگی بعنوان یکی ازاصلی ترین اجزا تحلیل خطر می باشد هدف ازاین مطالعه پس ازانتخاب کاتالوگ لرزه ای مربوط به کشور ایران ارزیابی مدلهای کاهندگی شناخته شده براساس روشهای آماری و ریاضیاتی معتبر میب اشد.