سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام قنبری – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرید کوتی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم کریمیان – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

از جمله مسائل بسیار مهم و قابل توجه در مهندسی رودخانه و محیط زیست رسوبگذاری و فرسایش د ررودخانه ها می باشد که سالها ذهن پژوهشگران امررا به خود مشغول داشته است پی بردن به میزان انتقال رسوب توسط رودخانه ها جهت پیش بینی برنامه های آتی آبخیزداری و سدسازی و نیز برنامه های گسترش و توسعه کشاورزی لازم می باشد دراین مطالعه به بررسی نتایج چهار فرمول معروف در محاسبه بار کل رسوب در رودخانه ها که عبارتنداز رابطه انگلوند – هانسن ، رابطه ایکر وایت ، رابطه یانگ و رابطه فان راین پرداخته شده و بهترین فرمول که با داده های موجود هماهنگی بیشتری دارد انتخاب و معرفی گردیده است.