سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد شهیدی یاساقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
ازاده قربانی سرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
یحیی مقصودلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
علی معتمدزادگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

رنگ یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی بصری مواد غذایی است بطور معمول اولین چیزی که در هنگام خرید به آن توجه شده و باعث می شود جهت رد یا قبول ماده غذایی تصمیم گرفت رنگ آن است بینایی ماشین دارای قابلیت های منحصر به فردی در اندازه گیری رنگ به ویژه در موادغذایی با رنگ و مشخصات سطحی غیریکنواخت است برای ارزیابی رنگ فراورده های دریایی تیمار شده با مونوکسیدکربن می توان از بینایی ماشین استفاده کرد مونوکسید کربن با هموگلوبین و میوگلوبین اتصال برقرار کند و درنتیجه رنگی شبیه گیلاس قرمز ایجادمی کند استفاده بیشتر ازمونوکسید کربن ممکن است باعث ایجاد یک رنگ غیرطبیعی در فراورده های دریایی شود یک سیستم بینایی ماشین برای تعیین کمی رنگ ماهی قبل و بعد از تیمار و در طول نگهداری سرد مورد استفاده قرار گرفته است مزیت استفاده از سیستم ماشین بینایی نسبت به رنگ سنج در این است که هنگام تجزیه و تحلیل رنگ ماهی اگر یک عضله تیره نواری شکل در ان توسط عضله روشن احاطه شده باشد قابل تشخیص است.