سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا هژیری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
علی نورزاد – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عباس سروش – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

افزایش جمعیت گسترش شهرنشینی و توسعه صنایع در سالهای اخیر سبب آن شده تا افراد بیش از پیش با مشکل کمبود زمین مناسب جهت احداث سازه های مورد نیاز روبرو گردند لذا در بسیاری از موارد بناچار از زمینهایی با کیفیت پایین تر از لحاظ مهندسی ژئوتکنیک استفاده می گردد جهت ساخت و سازهای عمرانی باید به نوعی کیفیت خاک نامناسب از لحاظ پارامترهای ژئوتکنیکی ارتقا داده شود تا خاک در اثر نیروهای ناشی از سازه مورد نظر عملکرد مناسبی داشته و با مشکلاتی ازقبیل نشست بیش از حد و عدم ظرفیت باربری مناسب روبرو نشود با پیشرفت تکنولوژی هرروزه روشهای جدید اصلاح خاک ارتقا و ابداع می گردد در نتیجه با توجه به روشهای متعدد اصلاح خاک مهندسین ژئوتکنیک می توانند چندین روش اصلاح خاک را از نظر کارایی مشکلات اجرایی و هزینه ها مورد ارزیابی قرار داده و دراین میان بهترین و اقتصادی ترین روش را جهت اصلاح خاک محل بکارگیرند.