سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدیعقوب جمالوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
مهدی علیرضایی – دانشجوی دکتری سازه
جلال اکبری – استادیار دانشگاه ملایر

چکیده:

مهاربندزانویی یکی ازانواع سیستمهای مهاربندی درسازه های فولادی می باشد این سیستم ازاعضای مورب و اعضای زانویی تشکیل شده است که بههم متصل می باشند وظیفه اصلی اعضای مورب ایجاد سختی و مقاومت و وظیفه اعضای زانویی تامین شکل پذیری است هدف این مقاله بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای زانویی تحت بارهای ناشی اززلزله می باشد رفتارغیرخطی این نوع مهاربندها به کمک نرم افزار المان محدود ANSYS مورد بررسی و رفتار این نوع مهاربندها با سایر سیستمهای مهاربندی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت همچنین سختی ارتجاعی سه پیکربندی مختلف برای مهاربندهای زانویی مورد بررسی قرارخواهد گرفت نتایج حاصل از این مطالعه نشن دهنده عملکرد لرزه ای مطلوب این سیستم جذب انرژی مناسب و رفتار پایدار درنواحی غیرخطی می باشد بطوریکه به لحاظ اتلاف انرژی ورودی این مهاربندها را میتوان همتراز با مهاربندی برون محور دانست