سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد ملارضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
منصور قلعه نوی – استادیار گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی اثر استفاده جداسازهای پایه در رفتار لرزه ای سه سازه فلزی ۷و۱۲و ۲۰ طبقه با سیستم قاب خمشی که معرف سازه های کوتاه ، متوسط وبلند هستند خواهیم پرداخت هریک از این سازه ها بدون جداگر و در گام بعد با جداگر طراحی شده اند و پارامترهای مختلف درهریک محاسبه و با یکدیگر مقایسه می شوند نیروی جانبی زلزله بهصورت تاریخچه پاسخ درهر دو جهت X,Y مربوط به زلزله طبس مطابق دستورالعمل آیین نامه ۲۸۰۰ بهسازه اعمال شده است بطورکلی اعمال جداگر به سازه منجر به افزایش دوره تناوب سازه می شود حال اگر سازه دارای دوره تناوب کم یا متوسط باشد اعمال جداگر منجر به کاهش پاسخ ها و بهبود رفتار سازه خواهد شد. اما اگر زمان تناوب سازه زیاد باشد افزودن جداگر تاثیری بررفتار سازه ندارد و ممکن است باعث افزایش پاسخ هم شود. بنابراین استفاده از جداگر پایه برای سازه های با دوره تناوب بالا یا سازه های بلندمقرون به صرفه نخواهد بود